ByggDialogs AkademiKontakt
ByggDialogs AkademiKontakt

Vår kultur

Ärlighet, öppenhet och trygghet är grundbultar i ByggDialog. Att arbeta aktivt med företagskulturen har varit självklart sedan vi startade.

ByggDialog strävar efter att vara ett genomärligt byggföretag som tar vara på varje medarbetares potential. Vi vill skapa en ny sorts byggbransch, där människor lär sig nya saker, uppmuntras till samarbeten och jobbar med meningsfulla projekt – varje dag. Vi är övertygade om att kompetens ska delas tidigt i byggprocessen och organiserar alla våra projekt för att underlätta samverkan.

När medarbetare, kunder och samarbetspartners trivs, utvecklas och har roligt tillsammans blir projekten bra. Det gör ByggDialog till ett företag som både är framgångsrikt och utvecklar byggsektorn. Att vi har valt rätt väg får vi ständigt kvitton på.