ByggDialogs AkademiKontakt
ByggDialogs AkademiKontakt

Annelie Brahm

Produktionschef

Jag älskar att mitt jobb är fartfyllt och socialt. Varje projekt är unikt och man får jobba på olika sätt. Jag har sällan tråkigt på jobbet.

Jag började jobba som projektingenjör på ByggDialog direkt efter mina studier på KTH. Redan från start fick jag testa nya saker som både utmanande mig och som fick mig att växa. Jag lärde mig otroligt mycket och det gav mig möjligheten att två år senare bli platschef.

Som platschef planerar och samordnar jag de arbeten som pågår i projektet. Mycket tid går åt till att följa upp och förankra planering och beslut i projektet. Det är också viktigt för mig att vara närvarande i produktionen för att i tid kunna se, parera och i bästa fall förebygga de svårigheter som dyker upp. Jag har därför tät kontakt både med mina närmsta kollegor, våra underentreprenörer och våra beställare varje dag.

I ByggDialog får man möjlighet att utvecklas och att göra sin röst hörd. Man uppmuntras till att hela tiden delta aktivt, tänka själv, att lära sig och bli bättre. Även som nyutexaminerad är det möjligt att snabbt komma in och få känna att man gör skillnad, och det finns en trygghet i att vi alltid ställer upp och hjälper varandra när det blir tufft. Vi pratar mycket om vårt gemensamma ansvar, att alla vi individer som arbetar här är viktiga i våra projekt och för företagets utveckling.

Något jag uppskattar på ByggDialog är flexibiliteten. Möjligheten att arbeta i både projektering och produktion men också att varje projekt är unikt. Man får jobba med massor av olika människor, vilket gör att man får anpassa sig och arbeta på olika sätt.