ByggDialogs AkademiKontakt
ByggDialogs AkademiKontakt
Felicia Johansson Arbetsledare ByggDialog

Felicia Johansson

Arbetsledare

Det bästa med mitt jobb är att arbetsuppgifterna är så varierande, att vi jobbar som ett lag och att man får se projektet växa fram.

Som arbetsledare ser mina dagar väldigt olika ut med en stor variation av arbetsuppgifter. Mestadels jobbar jag med inköp av material, samordning av alla yrkesgrupper och moment samt produktionsplanering. En av utmaningarna är att se till så att allt i produktionen flyter på som det ska. Det är många moment som ska utföras i ett byggprojekt och därför är planeringen oerhört viktig för att få ihop helheten.

En av de viktigaste sakerna för ett lyckat projekt är att man är ett bra lag som har öppna dialoger och att man löser problem och utmaningar tillsammans. Och det är just så det fungerar hos oss på ByggDialog. Det är ett lättsamt arbetsklimat, vi har en väl fungerande planering och alla jobbar mot samma mål dvs projektets bästa. Alla är väldigt engagerade, hjälper varandra och delar med sig av sina erfarenheter. Vi har en fin gemenskap och man känner sig välkomnad från dag ett.