ByggDialogs AkademiKontakt
ByggDialogs AkademiKontakt

Johan Näsman

Arbetsledare

Daglig styrning gör att vi kan lösa småproblem på plats. Det är bra uppföljning och snabba beslut.

Som arbetsledare är min uppgift är att planera så att vi ligger i framkant i alla arbetsmoment och se till att handlingar och material finns framme i tid. Tillsammans med de andra i projektet ser jag till att tidplanen hålls och fungerar också som en länk mellan tjänstemän och yrkesarbetare.

Det bästa med att jobba på ByggDialog är att man inte är indelad i fack utan att alla hjälps åt. Man får vara med i problemlösning och det är snabba beslut. Alla på arbetsplatsen kompletterar varandra, och man får möjligheter till individuell utveckling.

Att alla discipliner finns på plats på projektkontoret gör allt väldigt lättarbetat. Varje dag har vi korta möten där vi går igenom projektet, så kallad Daglig styrning. Det är mycket uppskattat och gör att vi kan lösa småproblem direkt på plats.