ByggDialogs AkademiKontakt
ByggDialogs AkademiKontakt

Kristin Folkesson

Projektchef

ByggDialog är ett snabbfotat företag som vågar prova nytt och tänka om.

Det är spännande att vara med och utveckla varje projekt på ett ärligt och transparent sätt. Jag gillar dynamiken i att lösa problem tillsammans. Man lär sig otroligt mycket av varandra!

Jag är med från allra första början i projekten och ser till att vi lyfter alla viktiga frågor. Jag samverkar med beställarens projektledare för informationsöverföring mellan tidigt skede, projektering och produktion. Utöver det är jag med och gör anbuden för de jobb vi önskar få.

En av våra utmaningar är att skapa tilltro till att vi faktiskt är fullt ärliga och strävar efter att skapa en så bra produkt som möjligt för både beställare och brukare. Tyvärr brottas vi med bilden av att entreprenörer bara ser till sin egen vinning. För oss är det viktigt att alla i projektet styr mot samma mål. Man behöver vara öppen, prestigelös och bjuda in allas kompetens för att få till ett lyckat samarbete.