ByggDialogs AkademiKontakt
ByggDialogs AkademiKontakt

Lars Albrektsson

Förman

Min tid på ByggDialog har varit ett lyft i min karriär.

Just nu arbetar jag på kontoret med att förbereda pågående och kommande moment, tidsplanering, utsättning och viss dokumentation.

Det bästa med mitt jobb är mina trevliga arbetskamrater och den gemensamma processen i att skapa någonting. Det finns en god laganda i företaget, tack vare att alla får vara delaktiga och insatta i projekten.

ByggDialog är ett väl fungerande och organiserat bolag som månar om sin personal och tar vara på allas kunskaper. Ledningen är väldigt tillmötesgående och hittills har jag bara jobbat med trevliga människor.