ByggDialogs AkademiKontakt
ByggDialogs AkademiKontakt

Niclas Bergström

Förman

Det bästa med ByggDialog är att företaget månar om sina anställda, och att vi har en teamkänsla mellan alla yrkesroller.

Dialog är det viktigaste på ett bygge. Med en bra dialog skapar man stark laganda, får förståelse för varandras arbetsuppgifter och når det bästa resultatet.

Min främsta uppgift som förman är att samordna olika yrkesgrupper i produktionen. Varje vecka har jag lagbasmöte med platschef och PUE:s ledande montörer. Jag är även skyddsombud och ansvarar för skyddsronder ute på arbetsplatsen.

I min roll får jag en bra översikt över hela projektet och är delaktig i många moment. ByggDialog känns verkligen som ett lag, där såväl yrkesarbetare och tjänstemän som andra projektdeltagare arbetar mot samma mål.