ByggDialogs AkademiKontakt
ByggDialogs AkademiKontakt

Sara Karlenäs

Projektingenjör

Vi unga får successivt mer ansvar, för att vi ska kunna växa in i nya roller.

Jag började jobba på ByggDialog när jag fortfarande hade ett år kvar på min civilingenjörsutbildning på Chalmers. Att kunna kombinera studierna med att jobba i projekt gav oerhört nyttig erfarenhet. Sedan dess har jag arbetat i flera olika roller och alltid trivts väldigt bra.

Som projektingenjör är jag mycket inblandad i tidiga skeden av projekten, då handlingar och projektbudget tas fram. Jag har olika möten med konsulter, beställare och entreprenörer och jobbar samtidigt med kalkyler, träffar leverantörer och planerar produktion tillsammans med platscheferna.

ByggDialog ger mig väldigt goda förutsättningar att vidareutvecklas. Eftersom vi arbetar projektbaserat och hela tiden har nya konstellationer etablerar man ett stort kontaktnät. Företaget ser till att vi unga medarbetare får chansen att utvidga våra ansvarsområden.